Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 21
Hôm qua 12395
Tuần này 51916
Tuần trước 61257
Tháng này 28715
Tất cả 346143
 
 

Báo cáo tài chính

 
 1. Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2018 (vui lòng download15/08/2018

 2. Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 (vui lòng download)                                        14/03/2018

 3. Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2017 (vui lòng download)      10/08/2017

 4. Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (vui lòng download)                                         07/03/2017

 5.  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (vui lòng download)                                                                                           7/08/2016

 6.  Báo cáo tài chính (năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015)(xin vui lòng download)                                09/03/2016

 7.  Báo cáo tài chính (năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014)(xin vui lòng download)                                28/03/2015

 8.  Báo cáo kiểm toán năm 2013 (xin vui lòng download)

 9.  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (tải về)

 10.  Báo cáo tài chính năm 2012 (tải về)

 11.  Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 (tải về)

 12.  Báo cáo tài chính năm 2011 (tải về)

 13.  Báo cáo tài chính Quí 1/2011(tải về)

 14.  Báo cáo tài chính năm 2010(tải về)

 15.  Báo cáo tài chính năm 2009(tải về)