Về Becamex IDC CORP

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) được thành lập từ năm 1976, sau 35 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông.

Chi tiết

Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 128
Hôm qua 11706
Tuần này 53128
Tuần trước 51939
Tháng này 30601
Tất cả 372345
 
 

Báo cáo thường niên

 
 1. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019(bổ sung lần 1)(download)27/06/2019

 2. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 (download) 17/06/2019

 3. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019(bổ sung lần 1)(down load) 27/03/2019

 4. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (download) 15/03//2019

 5. Báo cáo thường niên năm 2018 (download)                   12/03/2019

 6. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (download) 30/03/2018

 7. Báo cáo thường niên năm 2017 (download)                                                        30/3/2018

 8. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 (download bổ sung)             4/22/2017

 9. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017  ( download )                            17/04/2017

 10. Báo cáo thường niên năm 2016 ( download )                                                             27/03/2017

 11. Báo cáo thường niên năm 2015 (download                                                     24/03/2016

 12. Báo cáo thường niên năm 2014 (download)                                                                    04/04/2015

 13. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (download)

 14. Báo cáo tình hình quản trị (06 đầu năm 2014) (download)

 15. Báo cáo thường niên năm 2013 (download)

 16. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 (download)

 17. Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013) (download)

 18.  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm (download)

 19. Báo cáo thường niên năm 2012(download)

 20. Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm)(vui lòng download)