Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 12
Hôm qua 12395
Tuần này 51907
Tuần trước 61257
Tháng này 28706
Tất cả 346134
 
 

Báo cáo thường niên

 
 1. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (download) 30/03/2018

 2. Báo cáo thường niên năm 2017 (download)                                                      30/3/2018

 3. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 (download bổ sung)             4/22/2017

 4. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017  ( download )                            17/04/2017

 5. Báo cáo thường niên năm 2016 ( download )                                                             27/03/2017

 6. Báo cáo thường niên năm 2015 (download                                                     24/03/2016

 7. Báo cáo thường niên năm 2014 (download)                                                                    04/04/2015

 8. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (download)

 9. Báo cáo tình hình quản trị (06 đầu năm 2014) (download)

 10. Báo cáo thường niên năm 2013 (download)

 11. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 (download)

 12. Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013) (download)

 13.  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm (download)

 14. Báo cáo thường niên năm 2012(download)

 15. Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm)(vui lòng download)