Về Becamex IDC CORP

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) được thành lập từ năm 1976, sau 35 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông.

Chi tiết

Dịch vụ FiberVNN

Là dv truy cập Internet tốc độ cao

Chi tiết

Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 32
Hôm qua 11417
Tuần này 50490
Tuần trước 0
Tháng này 32175
Tất cả 364587
 
 

Báo cáo thường niên

 
 1. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019(bổ sung lần 1)(down load) 27/03/2019

 2. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (download) 15/03//2019

 3. Báo cáo thường niên năm 2018 (download)                   12/03/2019

 4. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (download) 30/03/2018

 5. Báo cáo thường niên năm 2017 (download)                                                        30/3/2018

 6. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 (download bổ sung)             4/22/2017

 7. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017  ( download )                            17/04/2017

 8. Báo cáo thường niên năm 2016 ( download )                                                             27/03/2017

 9. Báo cáo thường niên năm 2015 (download                                                     24/03/2016

 10. Báo cáo thường niên năm 2014 (download)                                                                    04/04/2015

 11. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (download)

 12. Báo cáo tình hình quản trị (06 đầu năm 2014) (download)

 13. Báo cáo thường niên năm 2013 (download)

 14. Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 (download)

 15. Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013) (download)

 16.  Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm (download)

 17. Báo cáo thường niên năm 2012(download)

 18. Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm)(vui lòng download)