Về Becamex IDC CORP

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) được thành lập từ năm 1976, sau 35 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông.

Chi tiết

Dịch vụ FiberVNN

Là dv truy cập Internet tốc độ cao

Chi tiết

Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 59
Hôm qua 11417
Tuần này 50517
Tuần trước 0
Tháng này 32202
Tất cả 364614
 
 

Bộ Y tế quán triệt nghị quyết TW5

 

Ngày 30/8, Đảng bộ Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan

 

 

Dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy Bộ. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Y tế, các cấp ủy đảng và gần 100 cán  bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế. Đồng chí Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5.

Đồng chí Lê Hữu Nghĩa– Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị đã quát triệt các nội dung: Về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, phát biểu và chỉ đạo Hội nghị Bộ trưởng đã yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng và tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức…Với những mục tiêu trên,  theo từng vị trí công tác của mình, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn các đơn vị tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này cũng như các nghị quyết khác của Ðảng, của Quốc hội và Chính phủ; bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ năm 2012 và những năm tiếp theo.

  

Đồng chí Lê Ngọc Chính - ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng Ủy Bộ

Việc nghiên cứu, quán triệt nội dung các kết luận, Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng trong cơ quan Đảng Bộ Bộ Y tế nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện Nghị quyết và triển khai công tác tuyên truyền một cách nghiêm túc, hiệu quả./.