Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 35
Hôm qua 10629
Tuần này 49242
Tuần trước 58390
Tháng này 24877
Tất cả 327802
 
 

Sơ đồ tổ chức

 

I. Cơ cấu tổ chức nhân sự công ty:

1. Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó CT HĐQT

- Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Thiện Thể – Trưởng ban

- Bà Văn Thị Kim Loan – Thành viên

- Ông Nguyễn Tất Thắng – Thành viên

3. Ban Giám đốc:

- Ông Nguyễn Thành Trung – Tổng Giám đốc

4. Phòng Tổ chức – Nhân sự:

- Ông Trần Ngọc Thanh – Phó phòng

5. Phòng Kế toán – Tài vụ:

- Ông Lê Trung Hiếu – Trưởng phòng

- Bà Trần Thị Huôi – Phó phòng

6. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
 

- Ông Nguyễn Tất Thắng – Trưởng phòng

7. Phòng Đảm bảo chất lượng:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân – Phó phòng

8. Phòng Kiểm tra chất lượng:

- Bà Đỗ Ngọc Tâm Uyên – Trưởng phòng

- Ông Đặng Văn Nhân – Phó phòng.

9. Phòng Nghiên cứu phát triển:

- Nguyễn Tấn Cường – Phó Phòng

10. Phòng Cơ điện:

- Ông Nguyễn Khoa Vũ – Phó phòng

11. Nhà máy sản xuất:

- Nguyễn Tấn Lộc – Quản đốc

- Nguyễn Tấn Lợi – Phó Quản đốc

 

II. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:

1. Phòng Tổ chức – Nhân sự: (đang biên soạn)

2. Phòng Kế toán – Tài vụ:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

3. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:

- Ra lệnh sản xuất, xuất kho nguyên liệu – bao bì

- Lập kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm.

- Theo dõi tiến độ sản xuất, cung ứng vật tư nguyên liệu – bao bì, đầy đủ, đồng bộ, kịp thời.

- Lập kế hoạch nhập và dự trù nguyên phụ liệu – bao bì.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên các mặt hàng sản xuất.

- Tăng cường các biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng sản xuất của công ty.

Kinh doanh:

- Cung ứng thuốc theo nhu cầu của hệ điều trị trên địa bàn tỉnh.

- Cung ứng thuốc cho các hiệu thuốc bán sỉ và lẻ, đại lý thuốc trực thuộc.

- Tăng cường cung ứng thuốc cho nhà thuốc tư nhân, y bác sỹ.

- Tiếp tục khai thác thêm việc bán thuốc cho các cơ sở y tế khu công nghiệp, phòng khám tư nhân.

- Tiếp thị các sản phẩm sản xuất của công ty để đẩy mạnh doanh số ở các hiệu thuốc, đại lý trực thuộc cũng như phát triển doanh số sản xuất ở thị trường thành phố và các tỉnh thành khác.

- Dự trữ, cung ứng, bảo quản thuốc độc nghiện cho nhu cầu trong tỉnh.

4. Phòng đảm bảo chất lượng:

- Đảm bảo chất lượng thuốc sản xuất ra đúng tiêu chuẩn đã được xác lập.

- Quản lý hệ thống chất lượng trong công ty.

- Tham gia thẩm định quy trình sản xuất, thiết bị, quy trình làm vệ sinh, môi trường sản xuất.

- Kiểm soát quá trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm.

- Quản lý hồ sơ sản xuất và hồ sơ đóng gói.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

- Thẩm định nguyên liệu bao bì đầu vào.

- Đánh giá nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì.

- Lên kế hoạch thanh tra nội bộ, tổ chức kiểm tra, đánh giá tự thanh tra nội bộ.

- Soạn thảo quy trình thanh tra, kiểm tra.

- Soạn thảo chương trình tự thanh tra định kỳ và thường xuyên.

- Điều tra những sự cố kỹ thuật có liên quan đến chất lượng.

- Phối hợp với tổ nghiên cứu phát triển và tổ kiểm tra chất lượng đăng ký xin giấy phép sản xuất và lưu hành thuốc.

5. Phòng Kiểm tra chất lượng:

- Phân tích các mẫu nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm theo tiêu chuẩn đã được công ty ban hành làm cơ sở cho Trưởng phòng đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng. Giám đốc chất lượng và sản xuất kết luận cho phép sản xuất, xử lý lại hay loại bỏ, xuất xưởng.

- Kiểm nghiệm nước sinh hoạt, nước dùng cho sản xuất thuốc không vô trùng và thuốc vô trùng.

- Kiểm tra thuốc thử, chất chuẩn, dung môi dùng trong phân tích, kiểm nghiệm.

- Quản lý tất cả các cân phân tích, cân kỹ thuật trong công ty.

- Quản lý tất cả các thiết bị kiểm nghiệm.

- Theo dõi độ ổn định các thành phẩm đã được lưu hành và các sản phẩm nghiên cứu.

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm các mặt hàng dựa trên các thông số kỹ thuật của tổ nghiên cứu phát triển đã khảo sát.

- Liên hệ trung tâm III và các đơn vị chức năng kiểm định các cân kỹ thuật, phân tích dùng trong công ty theo định kỳ.

- Phối hợp với tổ nghiên cứu phát triển và tổ đảm bảo chất lượng đăng ký, xin giấy phép sản xuất và lưu hành thuốc.

  6. Phòng nghiên cứu phát triển:

- Lập kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Phân công theo dõi tiến độ công việc của từng dự án nghiên cứu.

- Điều hành, phối hợp các nhóm/cá nhân có liên quan để đảm bảo hiệu quả trong sự trao đổi thông tin.

- Phối hợp với Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng trong việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, thành phẩm và theo dõi, đánh giá độ ổn định của sản phẩm.

-  Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết, thuốc mẫu cho bộ phận đăng ký thuốc.

- Phối hợp với Trưởng xưởng sản xuất triển khai quy trình sản xuất mới.

- Phối hợp với Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng, Trưởng xưởng sản xuất trong công tác thẩm định quy trình sản xuất.

- Lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện cải tiến trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất (nếu cần thiết).

- Phối hợp với các phòng ba liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến chất lượng sản phẩm.

- Phối hợp soạn thảo hồ sơ, tài liệu theo quy định của GMP.

- Báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm với Phó Tổng Giám đốc sản xuất.