Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam

Ngày 21/8, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020.

Chi tiết

Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhì

Ngày 28/8, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Chi tiết

Bế giảng lớp bác sĩ định hướng chuyên khoa YHCT

Ngày 15/6/2010, Trung tâm đào tạo Bệnh viện YHCT trung ương đã tổ chức lễ bế giảng lớp bác sĩ định hướng YHCT khoá 32 năm học 2009 – 2010. Đến tham dự lễ bế giảng có Giám đốc Bệnh viện - Trần Quốc Bình, các giảng viên, các trưởng khoa phòng của Bệnh viện

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 57
Hôm qua 9968
Tuần này 42968
Tuần trước 42093
Tháng này 25386
Tất cả 304937
 
 

Thông báo cổ đông

 
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (xem chi tiết) 14/05/2018

 • Thông báo (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt) (xem chi tiết ) 04/05/2018

 • BCP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Becamex như sau: 18/04/2018

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018.
  2. Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
  3. Nội dung cụ thể:

  - Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.200 đồng)

  - Thời gian thực hiện chi trả: ngày 25/05/2018.

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 (xem chi tiết) 30/03/2018

 • Báo cáo thường niên năm 2017 ( xem chi tiết)                                                  30/03/2018

 • Thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 ( xem chi tiết )       29/03/2018

 • Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị  bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)          28/03/2018

 • Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị TQCTĐHCĐTN 2018 (xem chi tiết )                 28/03/2018

 • BCP: Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (07/03/2018)

 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Becamex như sau:

  1.Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

  2.Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  3.Nội dung cụ thể:

  -  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết).

  -  Thời gian thực hiện: Công ty CP Dược Becamex thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng Cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện              thông tin đại   chúng theo qui định của pháp luật.

  -  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Becamex.Địa chỉ: Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình         Dương - Việt nam.

  -   Nội dung cuộc họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • Thông báo nhận cổ tức (xem chi tiết)                                                                                                                   3/07/2016

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 bằng tiền mặt ( xem chi tiết )6/07/2017

 • Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )                                                                                                   24/05/2017

 • Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT và Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược Becamex ( xem chi tiết )     17/04/2017

 • Thông báo Đại Hội Cổ Đông Năm 2017 (xem chi tiết )                                                                                      03/04/2017

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )                                                                                                    28/03/2017

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm ) (xem chi tiết)                                                             21/07/2016 

 • Nghị Quyết bổ nhiệm Kế Toán Trưởng và bãi nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                 24/06/2016

 • Thông báo bổ nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                                                                      24/06/2016

 • Quyết định bãi nhiệm Kế Toán Trưởng ( xem chi tiết )                                                                                     24/06/2016

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Dược Becamex(xem chi tiết )                                                          10/06/2016

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức  2015 bằng tiền mặt (xem chi tiết) 01/06/2016 

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem chi tiết )                                                                               29/04/2016

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 (xem chi tiết )                                           13/04/2016

 • Thông báo v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 (xem chi tiết)                                           02/04/2016

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2015) ( xem chi tiết )                                                                        01/02/2016

 • Thông báo v/v đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu trên GDCK Hà Nội (xem chi tiết)                   03/09/2015

 • Về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên (xem chi tiết)                                                                         01/09/2015

 • Chuyển chứng khoán từ đại chúng chưa niêm yết sang giao dịch UPCOM (xem chi tiết)              01/09/2015

 • TT(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cồ tức 2014 tiền mặt)(xem chi tiêt)         20/08/2015

 • Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết )                               15/08/2015

 • Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết                                 01/08/2015  

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty ( 06 tháng đầu năm 2015) (xem chi tiết)                                    22/07/2015

 • Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 (xem chi tiết)                                        22/04/2015  

 • Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 (xem chi tiết)                                      22/04/2015

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 ( xem chi tiết )                          13/04/2015

 • Báo cáo thường niên năm 2014 ( xem chi tiết )                                                                                   04/04/2015

 • Thông báo tổ chưc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết)                        03/04/2015

 • Nghị quyết hội đồng quản trị (xem chi tiết)                                                                                         31/03/2015

 • Nghị quyết HDQT về việc thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (xem chi tiết)

 • Nghị quyết  Hội Đồng Quản Trị năm 2014(xem chi tiết )

 • Thông báo (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt)(xem chi tiết )

 • Báo Cáo tình hình quản trị cáo tình quản trị công ty Năm 2013(xem chi tiết)

 • Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 • Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 • Tài liệu dự thảo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết )

 • Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014(xem chi tiết)

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị_02 (xem chi tiết)

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị_01 (xem chi tiết)

 • Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (xem chi tiết)

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt(xem chi tiết)

 • Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2012(xem chi tiết)

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chi trả cổ tức năm 2013(xem chi tiết)

 • Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(xem chi tiết)

 • Quyết định bãi nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)

 • Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết

 • Thông báo thay đổi Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)

 • Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc  (xem chi tiết)

 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng  (Xem chi tiết)

 • Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc  (Xem chi tiết)

 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2012  (Xem chi tiết)

 • Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012 (Xem chi tiết)

 • Báo cáo tình hình đầu tư của cơ sở sản xuất     

  -  Báo cáo tình hình đầu tư của cơ sở sản xuất (Xem chi tiết)

  -  Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (Xem chi tiết)

 • Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012 

-  Thông báo Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012 (Xem chi tiết)

-  Văn kiện Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012 (Xem chi tiết)

 • .Chào bán cổ phiếu ra công chúng      

-  Bản cáo bạch (tải về)

-  Báo cáo tài chính năm 2009 (tải về)

-  Báo cáo tài chính năm 2010 (tải về)

-  Báo cáo tài chính quý 1/2011 (tải về)

-  Dự án đầu tư (tải về)

-  Giấy phép kinh doanh (tải về)

-  Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu (tải về)

-  Điều lệ công ty (tải về)

 • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu  (tải về)

 • Danh sách cổ đông đến tháng 22/4/2011 (tải về)

 • Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  (tải về)

 • Tuyển nhân viên quản trị mạng

  Vị trí tuyển dụng :Nhân viên quản trị mạng
  Vị trí nhân sự :Nhân viên
  Số lượng tuyển dụng :2
  Nghành nghề tuyển dụng :IT - Công nghệ thông tin
  Sinh viên - Thực tập viên
  Lĩnh vực sẽ làm việc :CNTT - Phần cứng CNTT - Phần mềm - Viễn Thông
  Địa điểm làm việc: Bình Dương
  Mức lương :Thỏa thuận

 • Tuyển nhân viên thiết kế đồ hoạ

  Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
  Vị trí nhân sự :Nhân viên
  Số lượng tuyển dụng :2
  Nghành nghề tuyển dụng: IT - Công nghệ thông tin
  Sinh viên - Thực tập viên
  Lĩnh vực sẽ làm việc :CNTT
  Địa điểm làm việc :Bình Dương
  Mức lương :Thỏa thuận