Về Becamex IDC CORP

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) được thành lập từ năm 1976, sau 35 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông.

Chi tiết

Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 24
Hôm qua 7669
Tuần này 44963
Tuần trước 33625
Tháng này 20136
Tất cả 237078
 
 

Văn bản đại hội đồng cổ đông

 
 1. Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT Và Ban KIểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược BECAMEX ( xem chi tiết )17/04/2017
 2. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết ) 28/03/2017
 3. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex  (xem chi tiết ) 10/06/2016
 4. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết) 24/05/2016
 5. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem chi tiết)              29/04/2016
 6. Nghị quyết v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2016 (xem chi tiết)             02/04/2016
 7. Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2015) ( xem chi tiêt )                                             01/02/2016
 8. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   15/08/2015
 9. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   01/08/2015
 10. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015) (xem chi tiết)                         22/07/2015
 11. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết                         22/04/2015
 12. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết)                    22/04/2015
 13. Nghị quyết hội đồng quản tr(xem chi tiết                                                                         31/03/2015     
 14. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (xem chi tiết)
 15. Nghị quyết HDQT về việc thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (xem chi tiết )
 16. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (xem chi tiết )
 17. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 đầu năm 2014) (xem chi tiết )
 18. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (xem chi tiết)
 19. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)
 20. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)
 21. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.(Xem chi tiết)
 22. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(Xem chi tiết)
 23. Văn kiện Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012  (Xem chi tiết)
 24. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.
 25. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.
 26. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 06-2012(Xem chi tiết)