Về Becamex IDC CORP

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) được thành lập từ năm 1976, sau 35 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông.

Chi tiết

Hội i nghị khoa học ngành Nhi toàn quốc lần thứ IX

Ngày 13/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khoa học ngành Nhi toàn quốc lần thứ IX và đại hội phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ II.

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 148
Hôm qua 8181
Tuần này 29223
Tuần trước 31159
Tháng này 21602
Tất cả 245361
 
 

Văn bản đại hội đồng cổ đông

 
 1. Nghị quyết Đại Hội  Đồng Cổ Đông Thường Niên năm  2017 (xem chi tiết ) 25/04/2017
 2. Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT Và Ban KIểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược BECAMEX ( xem chi tiết )17/04/2017
 3. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết ) 28/03/2017
 4. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex  (xem chi tiết ) 10/06/2016
 5. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết) 24/05/2016
 6. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem chi tiết)              29/04/2016
 7. Nghị quyết v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2016 (xem chi tiết)             02/04/2016
 8. Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2015) ( xem chi tiêt )                                             01/02/2016
 9. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   15/08/2015
 10. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   01/08/2015
 11. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015) (xem chi tiết)                         22/07/2015
 12. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết                         22/04/2015
 13. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết)                    22/04/2015
 14. Nghị quyết hội đồng quản tr(xem chi tiết                                                                         31/03/2015     
 15. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (xem chi tiết)
 16. Nghị quyết HDQT về việc thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (xem chi tiết )
 17. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (xem chi tiết )
 18. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 đầu năm 2014) (xem chi tiết )
 19. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (xem chi tiết)
 20. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)
 21. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)
 22. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.(Xem chi tiết)
 23. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(Xem chi tiết)
 24. Văn kiện Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012  (Xem chi tiết)
 25. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.
 26. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.
 27. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 06-2012(Xem chi tiết)