Về Becamex IDC CORP

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) được thành lập từ năm 1976, sau 35 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông.

Chi tiết

Chúng tôi là ai

Được đầu tư xây dựng vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất tháng 8/2009, công ty Cổ phần Dược Becamex.

Chi tiết

Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất, gia công, Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ sản xuất được .

Chi tiết

Video

 

Hỗ trợ trực tuyến


 

Thống kê truy cập

Hôm nay 122
Hôm qua 11706
Tuần này 53122
Tuần trước 51939
Tháng này 30595
Tất cả 372339
 
 

Văn bản đại hội đồng cổ đông

 
 1. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)03/07/219

 2. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết)28/06/2019

 3. Nghị quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết) 28/06/2019

 4. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết) 17/05/2019

 5. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị  (xem chi tiết) 08/04/2109

 6. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết) 29/03/2019

 7. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị     (xem chi tiết) 20/02/2019

 8. Nghị quyết 14 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )16/10/2018

 9. Nghị quyết 13 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)20/07/2018

 10. Nghị quyết 12 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)12/07/2018

 11. Nghị quyết 11 Hội Đồng Quản Trị(xem chi tiết )15/06/2018

 12. Nghị quyết 10 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)12/06/2018

 13. Nghị quyết 09 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)31/05/2018

 14. Nghị quyết 07 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)04/05/2018

 15. Nghị quyết 06 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết)03/05/2018

 16. Nghị quyết 05 Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết )20/04/2018

 17. Nghị quyết 04 Hội Đồng Quản Trị ( xem chi tiết )18/04/2018

 18. Nghị quyết 03 Hội Đồng Quản Trị xem chi tiết )17/04/2018

 19. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược Becamex (xem chi tiết)4/11/2108

 20. Nghị quyết 01 Hội Đồng Quản Trị  bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (xem chi tiết)            28/03/2018

 21. Nghị quyết 02 Hội Đồng Quản Trị TQCTĐHCĐTN 2018 (xem chi tiết )                      28/03/2018

 22. Nghị quyết Đại Hội  Đồng Cổ Đông Thường Niên năm  2017 (xem chi tiết ) 25/04/2017

 23. Quy Chế Bầu Thành Viên HĐQT Và Ban KIểm Soát Công Ty Cổ Phần Dược BECAMEX ( xem chi tiết )17/04/2017

 24. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị (xem chi tiết ) 28/03/2017

 25. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex  (xem chi tiết ) 10/06/2016

 26. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết) 24/05/2016

 27. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (xem chi tiết)              29/04/2016

 28. Nghị quyết v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông năm 2016 (xem chi tiết)             02/04/2016

 29. Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2015) ( xem chi tiêt )                                             01/02/2016

 30. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   15/08/2015

 31. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Becamex (xem chi tiết)                   01/08/2015

 32. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015) (xem chi tiết)                         22/07/2015

 33. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết                                     22/04/2015

 34. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (xem chi tiết)                     22/04/2015

 35. Nghị quyết hội đồng quản tr(xem chi tiết                                                                          31/03/2015     

 36. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (xem chi tiết) 

 37. Nghị quyết HDQT về việc thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (xem chi tiết )

 38. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (xem chi tiết )

 39. Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 đầu năm 2014) (xem chi tiết )

 40. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 (xem chi tiết)

 41. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 42. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014(xem chi tiết)

 43. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.(Xem chi tiết)

 44. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013(Xem chi tiết)

 45. Văn kiện Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012  (Xem chi tiết)

 46. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.

 47. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. Tài liệu có dụng lượng khá lớn, mời chọn vào đây để tải về.

 48. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 06-2012(Xem chi tiết)